Jan Mazáč

Jan Mazáč
Bc. Jan Mazáč
...
...
Student
Master
MP
1st class
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Modely kvazikrystalů se soběpodobností