Lubomír Hudec

Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Student
Master
PTTF
4th class
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály