Ondřej Grover

Ondřej Grover
Ing. Ondřej Grover
...
Student
Doctoral
PTTF
1st class
Ing. Martin Hron, Ph.D.
L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu
Tokamak COMPASS