Students PTTF - Msc

This list has 10 members

Search criteria

Name, contact
Thesis topics
Supervisor
Matyáš Grof
Bc. Matyáš Grof
...
Current topic: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS
Ing. Petr Vondráček
Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Current topic: Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Valeriia Istokskaia
Bc. Valeriia Istokskaia
...
Current topic: Proposal of X rays and gamma detector for experiments on laser-driven ion acceleration
Lorenzo Giuffrida, PhD.
Andrea Kolínská
Bc. Andrea Kolínská
...
Current topic: Analýza vlastností  elektromagnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Bachelor thesis: N/A
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
Current topic: Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Sergei Kulkov
Bc. Sergei Kulkov
...
Current topic: Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Bořek Leitl
Ing. Bořek Leitl
...
Current topic: Bolometrická měření na tokamaku GOLEM
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Petr Mácha
Bc. Petr Mácha
...
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Current topic: Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem
Bachelor thesis: N/A
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Michal Shkut
Bc. Michal Shkut
...
RNDr. Zdeněk Janů, CSc.