COMPASS tokamak

sv compass logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group members

Faculty

doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Field of interest:
* Runaway electrons
* Data analysis, inverse problems (tomography, spectral unfolding), plasma radiation
* Neutral beams for plasma heating and diagnostics

Students

Ing. Jaroslav Čeřovský
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Topic: Studium scénářů útlumu ubíhajících elektronů v tokamacích pomocí interakce s příměsemi

Ing. Michal Farník
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., phone: 420737125411
Supervisor: Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Topic: Využití EC vln na tokamaku COMPASS-U

Ing. Ondřej Ficker
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Topic: Metody zpracování dat v diagnostice energetických částic na tokamacích

Ing. Ondřej Grover
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Ing. Martin Hron, Ph.D.
Topic: L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu

Ing. Kateřina Hromasová
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., phone: 420723998598
Supervisor: Mgr. Jakub Seidl, Ph.D.
Topic: Transport v tokamakové SOL

Ing. Jaroslav Krbec
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Ing. Martin Hron, Ph.D.
Topic: Study of turbulence on the COMPASS tokamak using different diagnostic systems

Ing. Miroslav Šos
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Topic: Měření a zpracování profilů elektronové teploty a hustoty plazmatu v tokamacích

Ing. Jakub Svoboda
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Topic: Tomografie měkkého rentgenového záření na tokamaku COMPASS-U

Mgr. Mykyta Varavin
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Ing. Martin Hron, Ph.D.
Topic: Study of propagation of electromagnetic waves in plasmas

Bc. Jan Čečrdle
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Topic: První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS

Bc. Matyáš Grof
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Ing. Petr Vondráček
Topic: Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS

Bc. Lukáš Lobko
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Ing. Ondřej Ficker
Topic: Měření neutronů na tokamaku COMPASS

Bc. Filip Papoušek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Ing. Ondřej Grover
Topic: Vliv rozmítaného nabíjení potenciálu okraje plazmatu na turbulenci v tokamacích