Experiment ATLASATLAS logo

ATLAS – a Toroidal LHC Aparatus – is a particle experiment on the Large Hadron Collider (LHC) in the laboratory CERN (near Geneva in Switzerland). Its main purpose is to follow proton-proton collisions at high energies. The objective of the ATLAS experiment is not only a detailed study of already known, observed particles, but particularly the search for as yet unknown, hypothetical particles , such as the Higgs boson or discoveries beyond the limit of particle physics.   Recently a number of theories have emerged waiting to be experimentally confirmed or refuted.

Group Members

Faculty

Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., room: 121, Břehová 7, Praha, phone: 420224358378
Field of interest:
* produkce jetů v QCD, jetové algoritmy

Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., room: 13, Břehová 7, Praha, phone: 420739472962
Field of interest:
* Fenomenologie a simulace dvojitého partonového rozptylu.
* Analýza dat z experimentu ATLAS pro koncový stav Z + jets.

prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., phone: 420224358347
Field of interest:
* Fyzikální analýza experimentálních dat
* Výstavba a upgrade vnitřního detektoru ATLAS
* Vývoj nových detekčních technik pro budoucí experimenty

External co-workers

Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., room: FZU
Field of interest:
* Soft QCD fyzika(měření underlying eventů produkce jetů a vektorových bosonů)
* Fenomenologie exkluzívní produkce dileptonů na urychlovači LHC

prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., room: T109b, phone: 22435-8552
Field of interest:
* Měření vlastnosti top kvarku - hmota, spinové korelace
* Hledání fyziky za Standardním modelem - gravitony, extra dimenze, černé díry, ...

RNDr. Pavel Staroba, CSc.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Field of interest:
* Fyzika Standardniho Modelu
* Produkce vektorových mezonů a inkluzivní produkce hadronů v hadron-jaderných srážkách
* Měření diferenciálního účinného průřezu pro produkci Z bosonu v proton-protonových srážkách, rozpadajícího se na elektron-pozitronový pár
* Monte-Carlo manažer pracovní skupiny Standardního Modelu
* Směšování kvarků ve formalismu matice CKM (historie objevů kvarků, jejich vlastnosti a parametry směšovací CKM matice; jejich experimentální měření)

Mgr. Marek Taševský, Ph.D.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., room: FZU
Field of interest:
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS
* Vývoj dopředných detektorů v experimentu ATLAS
* Fenomenologie QCD, difrakce, foton, fragmentační funkce
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při nízkých luminozitách
* Difrakční fyzika v experimentu ATLAS při vysokých luminozitách

Students

Ing. Petr Jačka
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Roman Lysák
Topic: Fenomenologie a fyzikální analýza interakcí elementárních částic

Ing. Tomáš Jakoubek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., phone: 420724966697
Supervisor: Dr. Václav Vrba
Topic: High precision measurements in flavour physics at LHC ATLAS

Ing. Radek Novotný
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Václav Vrba
Topic: Studium proton-protonových srážek na detektoru ATLAS

Ing. Ondřej Penc
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: doc. Vojtěch Petráček
Topic: Studium elektroslabé interakce na experimantu ATLAS

Bc. Lukáš Marek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Zdeněk Hubáček
Topic: Zkoumání vlastností silné vazbové konstanty S v proton-protonových srážkách

Bc. Lukáš Novotný
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Michal Marčišovský
Topic: Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech

Bc. Ota Zaplatílek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Marek Taševský
Topic: Studium top kvarku v experimentu ATLAS

Bc. Vladimír Žitka
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Miroslav Myška
Topic: Výzkum vlivu teoretických neurčitostí na kinematiku jetové produkce

Jakub Štula
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Supervisor: Dr. Oldřich Kepka
Topic: Difrakce na experimentu ATLAS na urychlovači LHC