Centrum pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek

Úvodní strana Činnost centra Řešitelský týmRada centra Odborní garanti Kontakty

Dokumenty

Vítejte na stránkách Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek

Fyzika ultra-relativistických jaderných srážek (FRJS) studuje extrémní stavy jaderné hmoty. Experimentální poznatky získané na urychlovačích relativistických jader v předních světových výzkumných centrech (BNL, USA a CERN, Švýcarsko) mají zásadní význam pro pochopení vlastností hmoty v prvních několika mikrosekundách existence Vesmíru. V nedávné době byl v CERNu i v BNL za účasti českých vědců získán v laboratorních podmínkách stav hmoty s teplotou stotisíckrát převyšující teplotu uvnitř Slunce a hustotou šedesátkrát větší nežli uvnitř atomového jádra. Cílem FRJS je porozumět tomu, jak z fundamentálních zákonů mikrosvěta vznikají v systémech s velkým počtem stupňů volnosti, jako je hustá a horká hadronová hmota či kvark-gluonové plazma, kolektivní jevy a makroskopické vlastnosti.

Cílem centra je vytvořit a stabilizovat silný tým experimentátorů a teoretiků v jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí základního výzkumu. Toho chceme dosáhnout soustředěním dostupných lidských i materiálních zdrojů do jediné odborné vedené struktury poskytující nejlepší podmínky jak pro účast v předních světových experimentech (ALICE, STAR), tak i pro teoreticky a detektorově orientované aktivity na ně navazující. Centrum FRJS též zajistí výukový program studentů v daném oboru a zkvalitní vazby mezi vysokou školou a pracovištěm Akademie věd ČR. Současně zvýší frekvenci a kvalitu výměn vědeckých pracovníků a studentů se zahraničními partnerskými organizacemi.