Daniel Vašata

Daniel Vašata
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
...
...
Absolvent
Doktorské
MF
A-1424, Thákurova 7, Praha 6
224359885
2015
Prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc.
Aplikace statistických lineárních zobrazení v teorii složitých soustav
Aplikace statistické fyziky