Monika Robotková

Monika Robotková
Bc. Monika Robotková
...
Student
Magisterské
EJČF
1. ročník
Dr. Jana Bielčíková
Studium substruktury jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR
Experiment STAR