Aktualizováno: pátek 22. únor 2019 Zveřejněno: čtvrtek 21. prosinec 2017 Napsal Jaroslav Krbec

Pracoviště elektrická a magnetická pole

Cílem pracoviště je seznámit studenty s měřením elektrických a magnetických polí a elektromagnetických vln, taková měření slouží k pasivní i aktivní diagnostice plazmatu prakticky ve všech zařízeních pro udržení plazmatu od tokamaku Golem až po ITER.

Součástí této sekce bude například výbojová komora pro měření vlastností plazmatu pomocí Langmuirových sond anebo mikrovlnný stend s generátorem elektromagnetických vln a různými vlnovody.