• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Počítačové modelování plazmatu

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Počítačové modelování plazmatu

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

  • 02PMPL - Počítačové modelování plazmatu
  • 12DRP - Diferenciální rovnice na počítači
  • 02NMP12 - Simulace bezsrážkového plazmatu 1, 2

 

  Okruhy otázek:

  1. Zásady programování, počítačové modelování (vysvětlení pojmu, techniky)

  2. Metoda Monte Carlo (základní schema, pojmy, základní techniky, Metropolisova metoda, aplikace v matematice a fyzice, transportní problém, volná dráha, srážkové procesy, vybrané algoritmy: numerická integrace)

  3. Generování náhodných čísel

  4. Pravděpodobnostní rozdělení a jeho realizace

  5. Metoda molekulární (částicové) dynamiky, princip, základní algoritmy, chyby

  6. Pracovní oblast, okrajové podmínky a určování silového působení

  7. Obyčejné diferenciální rovnice, základní algoritmy pro řešení pohybových rovnic, numerické metody, srovnání (schema Newtonovo-Eulerovo, Leap-Frog, Runge-Kutta, Borisovo-Bunemanovo, relativistické sch.)

  8. Parciální diferenciální rovnice, rovnice hyperbolické, parabolické a eliptické, okrajové podmínky, numerické řešení, diferenční schéma imlicitní, explicitní, stabilita, konvergence, modifikovaná rovnice, difuse, disperze, Laplaceova rovnice

  9. Numerické hledání kořenů polynomiální rovnice

  10. Spojité modelování, hybridní modelování (metoda PIC)