• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Technika termojaderných zařízení

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Technika termojaderných zařízení

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02TTJZ - Technika termojaderných zařízení

 

  Okruhy otázek:

 1. Pohled na Lawsonovo kriterium z technického hlediska stavby reaktoru.

 2. Odhadněte (za pomoci Lawsonova kriteria) minimální velikost potřebné doby udržení energie v D-T reaktoru s magnetickým udržením pracujícím s hustotou 1020m-3 a víte-li, že při T=20keV je <σv>=4.10-22m3s-1.

 3. Interakce záření gama s látkou, průchod svazku fotonů látkou.

 4. Interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku nabitých částic látkou.

 5. Veličiny a jednotky v dozimetrii a ochraně před zářením.

 6. Popište hlavní "environmental constrains" které komplikují aplikaci různých diagnostických metod na tokamaku ITER.

 7. Hlavní problémy, které je nutno v souvislosti s generací velkých magnetických polí řešit (mechanické, tepelné, izolační).

 8. Ohřev plazmatu neutrálním svazkem – princip, realizace, problémy.

 9. Supravodivé magnety a materiály pro supravodivé magnety, jejich parametry (kritická teplota, proud, pole).

 10. Podmínky účinné absorpce elektromagnetických vln v plazmatu (transport, výběr místa pohlcení, dostupnost, účinnost pohlcení, …). V tokamacích využívané frekvenční oblasti a jejich specifické problémy.