• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Fyzika tokamaků

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Fyzika tokamaků

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02FT - Fyzika tokamaků

 

  Okruhy otázek:

 1. Rovnováha plazmatu a magnetického pole v tokamaku - silokřivky magnetického pole, magnetické povrchy, hustota el. proudu, Gradova-Šafranovova rovnice.

 2. Rovnováha plazmatu a magnetického pole v tokamaku - řešení Gradovy-Šafranovovy rovnice, důsledky, požadavek vertikálního pole, Pfirschovy-Schlüterovy proudy

 3. Význam orientace toroidálního magnetického pole a elektrického proudu z hlediska gradB driftu a z hlediska zachycených částic, důsledky pro provoz tokamaku.

 4. Bezpečnostní faktor, periodicita pole a magnetické ostrovy, samoindukovaný proud (bootstrap current)

 5. Elektrická pole a elektrický proud v tokamaku, rotace plazmatu

 6. Elektromagnetické vyzařování plazmatu (od mikrovln po gama záření), emise částic z vysokoteplotního plazmatu

 7. Transport v tokamacích - neoklasická difuze vs. anomální difuze. Bezrozměrné veličiny, škálování.

 8. Ohřev plazmatu (interakce svazků a elmag. vln ohřevu s plazmatem tokamaku), vlečení elektrického proudu

 9. Fyzika okraje plazmatu, režimy provozu divertoru, interakce plazmatu se stěnou tokamaku

 10. Nestability plazmatu v tokamacích