Kvantová teorie pole

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Matematické inženýrství - Zaměření Matematická fyzika

Předmět: Kvantová teorie pole

Literatura:

 • J.D.Bjorken, S.D.Drell: Relativistic Quantum Fields, McGraw-Hill, kapitoly 11-17.

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 

Okruhy otázek:

 1. Klein-Gordonova rovnice

 2. Diracova rovnice

 3. Invariance Diracovy rovnice vůči vlastním Lorentzovým transformacím

 4. Řešení Diracovy rovnice pro volnou částici

 5. Diracova rovnice pro částici ve sféricky symetrickém potenciálním poli, spektrum energií atomu vodíkového typu

 6. Lagrangeovský formalismus v relativistické teorii klasických polí, Symetrie a zákony zachování, teorém Noetherové

 7. Kvantování volných polí a částicová interpretace.

 8. Poruchový rozvoj S-matice.

 9. Relativisticky invariantní amplituda přechodu. Reprezentace amplitud přechodu pomocí Feynmanových diagramů.

 10. Kvantová elektrodynamika, regularizace a renormalizace