Detektory částic a fotonů

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Detektory částic a fotonů

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 

Okruhy otázek:

1. Plynem plněné detektory částic a fotonů

2. Scintilační detektory

3. Polovodičové detektory

4. Čerenkovovy detektory

5. Detektory neutronů

6. Polohově citlivé detektory

7. Základní charakteristiky detektorů

8. Dráhové detektory

9. Uspořádání detektorů(teleskopy, hodoskopy)

10. Elektromagnetické a hadronové kalorimetry