• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Vakuová fyzika a technika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzikální technik 

Předmět: Vakuová fyzika a technika

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02EXF3 - Experimentální fyzika 3
 • 12VAK - Vakuová fyzika a technika

 

  Okruhy otázek:

 1. Základní pojmy vakuové fyziky

 2. Chování plynu za sníženého tlaku

 3. Přehled vývěv pro vysoké vakuum

 4. Přehled vývěv pro ultra-vysoké vakuum

 5. Měření nízkých tlaků

 6. Výboje v plynu

 7. Konstrukce vakuových systémů

 8. Výpočty vlastností vakuových systémů

 9. Materiály pro vakuovou techniku

 10. Aplikace vakuové techniky