• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Návrh a řízení experimentů

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzikální technik

Předmět: Návrh a řízení experimentů

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 17NRE - Návrh a řízení experimentů

 

  Okruhy otázek:

 1. Booleovská algebra a reprezentace dat, číslicové obvody, kombinační a sekvenční logika, asynchronní a synchronní řešení sekvenčních obvodů

 2. Programovatelné obvody SPLD,CPLD,FPGA – vlastnosti, struktura, použití

 3. Jazyky HDL a VHDL pro programování FPGA a SPLD

 4. Počítačová rozhraní pro komunikaci přístroje s měřícím systémem – USB, LAN, sériové, paralelní a Firewire

 5. Přístrojová rozhraní VME,VXI,CAMAC a GPIB

 6. Převodníky A/D, D/A, TDC

 7. Fyzikální signály na úrovni detektoru, forma dat z jednotlivých druhů detektorů. Digitalizace a komprese dat, detekce užitečných signálů.

 8. Transformace dat používané při detekci fyzikálně zajímavých signálů (Hough, Wavelet, MRA)

 9. Selekční algoritmy pro výběr událostí

 10. Ukládání dat v experimentu, diskové a páskové systémy