• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Analytická mechanika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Matematické inženýrství - Zaměření Matematická fyzika

Předmět: Analytická mechanika

Literatura:

 • I.Štoll, J.Tolar: Teoretická fyzika, ČVUT 2008, kapitoly 1-5
 • J. Tolar: Vlnění, optika a atomová fyzika, kap. 1

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02TEF1 - Teoretická fyzika 1

 

Okruhy otázek:

 1. Lagrangeovy rovnice v klasické mechanice; klasifikace vazeb

 2. Princip virtuálních posunutí a statická rovnováha mechanických soustav s vazbami; d´Alembertův princip

 3. Redukce úlohy o izolované soustavě 2 hmotných bodů pomocí 10 základních zákonů zachování; Keplerova úloha

 4. Malé kmity soustav hmotných bodů, módy, normální souřadnice

 5. Hamiltonův princip v klasické mechanice z  hlediska základů variačního počtu

 6. Jacobiho variační princip v klasické mechanice jako analog Fermatova principu v geometrické optice

 7. Pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli v Lagrangeově a Hamiltonově formalismu

 8. Teorém Noetherové v Lagrangeově a Hamiltonově formalismu

 9. Kanonické transformace a jejich invarianty; Liouvilleova věta statistické mechaniky

 10. Hamiltonova-Jacobiho rovnice