Termodynamika a statistická fyzika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Zaměření: Experimentální jaderná a částicová fyzika

Předmět: Termodynamika a statistická fyzika

Literatura:

 

Předměty, které mají vztah k okruhům:

 

Okruhy otázek:

1. Principy termodynamiky - Vnitřní energie, Teplo, Práce, Entropie, Chování látek při nízkých teplotách

2. Termodynamické potenciály a termodynamické vztahy

3. Principy termodynamické rovnováhy - Směr spontánních termodynamických procesů, Termodynamické nerovnosti, Braun-Le Chatelierův princip

4. Záření absolutně černého tělesa

5. Fázové přechody

6. Guldberg-Waageho zákon

7. Entropie a statistická fyzika

8. Přesné statistiky

9. Tepelná kapacita krystalů

10. Statistické soubory