Co bude po LHC?

Zveřejněno: pátek 1. březen 2019 Napsal Miroslav Myška

Běh urychlovače LHC („Large Hadron Collider“) v laboratoři CERN je naplánován ještě na 3 roky (2021-2023). Co bude potom? Vyženeme chudáky fyziky do vulgárního světa tržní ekonomiky? Samozřejmě že ne! Postavíme ještě lepší a výkonnější urychlovač přece!

Bude se jednat o tzv. upgrade stávajícího urychlovače a proto ponese podobné jméno HL-LHC, „High Luminosity LHC“, neboť právě luminosita urychlovače bude výrazně navýšena. Od HL-LHC se za cca 12let očekává desetinásobné množství nabraných dat než bude nabráno na LHC. Energie protonů je přitom plánována na stejných 7 TeV, jako pro závěrečný běh LHC. A co bude po roce 2038? Ne, ani to nebude konec urychlovačové fyziky. Plány jsou více než smělé na tzv. HE-LHC („High Energy“ LHC) s plánovanou energií pro protony 13,5 TeV a který by měl poskytnout pětinásobné množství dat než předchozí urychlovače.

HLLHC precision

V tomto případě rozhodně neplatí staré české přísloví „sliby chyby“! Slibované množství dat nám totiž poskytne naprosto nebývalou přesnost pro měření parametrů Standardního Modelu mikrosvěta a tím nám umožní hledat vzácné procesy dosud našemu oku skryty. V současné době vychází 220 stránková studie fyziky Standardního Modelu (tzv. „Yellow Report“), která se snaží shromáždit základní výzkumná témata, která budou moci fyzikové zkoumat na budoucích urychlovačích. A samozřejmě, že ani čeští fyzikové nezůstali pozadu (J. Lidrych, R. Žlebčík, M. Myška).

Obrázek: Příkladem rostoucí přesnosti měření mezi LHC a HL-LHC budiž diagram přesnosti pro měření hmot W bosonu (osa x) a top kvarku (osa y).