• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Místo doktorandky/doktoranda na oboru EJČF

Zveřejněno: úterý 2. květen 2017 18:43 Napsal Lukáš Kramárik

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vypisuje místo doktorandky/doktoranda s předpokládaným datem nástupu 1.6.2017. Více info zde.