• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Workshop EJČF 2017

Zveřejněno: středa 25. leden 2017 Napsal Lukáš Kramárik

IMGP7714

Ve dnech 14.1. až 21. 1. 2017 proběhl již 11. ročník Workshopu EJČF, který se opět konal v Bílém Potoce v Jizerských horách.

Jedná se o pracovně-společensky-zábavně-odpočinkovou akci našeho zaměření, kde si studenti a pracovníci zaměření vzájemně prezentují výsledky svého výzkumu. Letos se workshopu zúčastnilo celkem 52 lidí. 

Již počtvrté byla také udílena cena za nejlepší prezentace ve třech kategoriích. Oceněnými se stali: Kristýna Kohoutová, Jakub Cimerman a Roman Lavička.

Cenou za nejlepší prezentaci byli porotou oceněni:

  • Kristýna Kohoutová za prezentaci „Experimentální studium elektrických a optických vlastností mikrotubulů in vitro a in vivo a vliv elektrických, magnetických a optických polí na aktivitu neuronu“ v kategorii bakalářský student.
  • Jakub Cimerman za prezentaci „Anizotropia hadrónovej produkcie v ultrarelativistických jadrových zrážkach“ v kategorii magisterský student.
  • Roman Lavička za prezentaci „Looking for charm production in NOvA“ v kategorii doktorand.

 

Všem oceněným gratulujeme!

IMGP7707 IMGP7701 IMGP7694