• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Pokročilé programování pro fyziku elementárních částic

Zveřejněno: pátek 12. srpen 2016 Napsal Lukáš Kramárik

20160812 111930

Ve dnech 8.8 až 12.8.2016 proběhla na FJFI ČVUT, pod vedením prof. Ladislava Kocbacha a Dr. Petra Chaloupky,   první část společného projektu s Univerzitou v Bergenu v Norsku, zabývající se pokročilými metodami ve   zpracovávání experimentálních údajů -  Advanced analysis of experimental data in nuclear and particle physics.   Projekt je podpořen prostředků EHP a Norských fondů v rámci Programu CZ07.

 

 

20160812 111943