• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Kolokvium u příležitosti 60. výročí založení fakulty

Zveřejněno: pondělí 16. březen 2015 Napsal Vojtěch Pacík

Vážení kolegové a studenti, srdečně Vás zveme na slavnostní fakultní kolokvium konaného u příležitosti oslavy 60. výročí založení naší fakulty, které proběhne 18. 3. 2015 od 15:30 v posluchárně B103 (viz vyhláška). Půl hodiny před zahájením přednášky se bude tradičně podávat čaj a káva.

Hostem bude Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c. s přednáškou na téma "Od objevu radioaktivity k založení Fakulty technické a jaderné fyziky."