• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Jak udělat hvězdnou kariéru ve fyzice

Zveřejněno: středa 18. únor 2015 20:52 Napsal Vojtěch Pacík

Diskuse 3KKProhlédněte si záznam (ke shlédnutí zde) speciální panelové diskuse na téma "Jak udělat hvězdnou kariéru ve fyzice a matematice", které proběhla 5. ledna 2015 na naší fakultě v rámci Tříkrálové konference pořádané ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků.

 

Během diskuse pod vedením Mgr. Jaroslava Bielčíka, Ph.D. se pozvaní panelisté Ing. Lenka Háková, Ph.D. (FJFI ČVUT), prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (ÚFP AV ČR), prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (IÚUK MFF UK) a Dr. Karel Šafařík, CSc. (CERN) snažili společně nalézt odpověď na otázku, co znamená být úspěšným vědcem a jak se jím stát, a podělili se o své životní i profesní zkušenosti nasbírané během jejich působení na české i zahraniční akademické půdě i mimo ni.

 3kk diskuse23kk diskuse3

Tříkrálová konference (3KK) je již tradiční "novoroční" setkání určené nejen pro studenty středních a vysokých škol, ale také pro všechny příznivce matematiky a fyziky, které probíhá střídavě na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a Fakultě prirodních vied UMB v Bánské Bystrici, jehož náplní jsou přednášky o aktuálním dění na poli české a slovenské matematiky a fyziky. Na konci Tříkrálové konference je vítězi divácké ankety o nejlepší a nejsrozumitelnější přednášku udělena cena Tři zlaté koruny.