• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Mezinárodní setkání experimentu STAR na FJFI 2015

Zveřejněno: sobota 31. leden 2015 10:28 Napsal Michal Křelina

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze proběhne ve dnech 9. - 11. února mezinárodní setkání vědců, kteří pracují v americké Brookhavenské národní laboratoři (BNL - Brookhaven National Laboratory) na experimentálním výzkumu kvark-gluonového plazmatu. Setkání experimentu STAR se bude konat v budově FJFI ČVUT Trojanova 13, Praha 2 denně od 9:00 do 17:00.

Skupina výzkumníků experimentu STAR z FJFI ČVUT pořádá ve dnech 9. - 11. února v Praze setkání experimentu STAR (http://www.casticova-fyzika.cz/star2015/), na které přijede cca 30 odborníků z Evropy a USA, aby diskutovali nejnovější dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že skupina z FJFI ČVUT spolu se svými kolegy z ÚJF AV ČR vvi. a MFF UK obdržela rozsáhlý grant pro podporu vědeckých infrastruktur a bude se tak i v příštích letech podílet důležitou měrou na fyzikálním výzkumu v rámci experimentu STAR a PHENIX, přijede do Prahy i hlavní představitel experimentu STAR a reprezentant Brookhavenské národní laboratoře Dr. Zhanbu Xu.

Víte, že...

„Kvark-gluonové plasma“ je název skupenství jaderné hmoty, které bylo objeveno teprve před několika lety. Jaderná hmota přechází do toho stavu při extrémních teplotách a tlacích. Proto se předpokládá, že právě touto hmotou byl tvořen vesmír na svém počátku v době několika milisekund po Velkém Třesku. V takto extrémních podmínkách dochází k rozložení protonů a neutronů, z kterých se skládá běžně atomové jádro, na ty úplně nejzákladnější stavební prvky hmoty, které dnes známe – kvarky a gluony. Jimi tvořená hmota (plasma) má pak naprosto unikátní vlastnosti nepodobné jakékoliv známé látce na Zemi.

Podmínek nutných pro přechod hmoty do fáze kvark-gluonového plazmatu lze v podmínkách na Zemi docílit jen na velmi krátký okamžik během srážek dvou atomových jader při extrémně vysokých (ultrarelativistických) energiích. Jedním z předních míst, kde se tyto ultra-relativistické srážky jader zkoumají je experiment STAR na urychlovači RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) v Brookhavenské národní laboratoři na Long Islandu v USA. Právě v rámci experimentu STAR se značnou měrou podílí početná skupina vědců a studentů FJFI ČVUT na výzkumu, který v letošním roce agentura Thomson-Reuters označila ve své zprávě „Research Fronts” za jeden z deseti „hot-topics“ současné vědy.