• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

11th International Particle Physics Masterclasses

Zveřejněno: sobota 31. leden 2015 10:09 Napsal Michal Křelina

Ve dnech 13. března v Praze a 27. března v Děčíně pořádáme další ročník oblíbené akce pro středoškolské studenty s názvem "Hands on Particle Physics in Prague - 11th International Particle Physics Masterclasses". Během této akce se studenti na jeden stanou částicovými fyziky, kteří si poslechnou zajímavé přednášky o fyzice i detektorech, sami si vyzkouší fyzikální analýzu dat z CERN a zúčastní se videokonference s vědci z CERN.

 

Praha: hlaste se na http://mc.casticova-fyzika.cz/

Téma: "Jaderný modifikační faktor RAA na ALICI"

Datum: 13.3.2015

 Tento program je pouze předběžný.

◾9:30-9:45 - přivítání

◾9:45-10:50 - přednáška (45+5) - Kvark-gluonové plazma - Doc. Boris Tomášik, FJFI ČVUT v Praze

◾10:50-11:20 - přestávka, volná diskuse (o FJFI, CERNu, ...)

◾11:20-12:10 - přednáška (45+5) - Experiment ALICE - RnDr. Jozef Ferencei, CSc., ÚJF AVČR

◾12:10-13:30 - přestávka na oběd

◾13:00-13:30 - exkurze do detektorové laboratoře

◾13:30-15:30 - praktické cvičení

◾15:30-16:00 - přestávka, volná diskuse

◾16:00-17:00 - videokonference s CERN

◾17:00-17:15 - závěr, rozloučení

Vzhledem k velkému zájmu jsme navýšili kapacitu na 60 lidí.  

Děčín: hlaste se na http://mcdecin.casticova-fyzika.cz/

Téma: "Hledání podivných částic na experimentu ALICE na LHC"

Datum: 27.3.2015

 Tento program je pouze předběžný.

◾11:50-12:00 - přivítání

◾12:00-12:50 - přednáška (45+5): "Malý velký třesk", Dr. Filip Křížek, ÚJF AV ČR v.v.i. Řež

◾12:50-13:00 - přestávka, volná diskuse (o CERNu, ...)

◾13:00-13:50 - přednáška (45+5): "Jak pracuje experiment ALICE", Dr. Michal Broz, FJFI ČVUT v Praze

◾13:50-14:00 - přestávka

◾14:00-15:45 - praktické cvičení

◾16:00-17:00 - videokonference s CERN

◾17:00-17:15 - závěr, rozloučení