• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

CERN Courier referuje o článku našeho studenta

Zveřejněno: pátek 30. leden 2015 10:22 Napsal Jan Čepila

V aktuálním vydání CERN Courier vyšel článek od Olivera Bushe o publikaci experimentu ALICE, kterou vydali Michal Vajzer a Jana Bielčíková.

 

Publikace se týká analýzy jetů na experimentu ALICE (ALICE Collaboration 2014 arXiv:1411.4969 [nucl-ex].). Výsledky jsou součástí disertační práce Michala Vajzera.  

Článek je možné si přečíst na http://cerncourier.com/cws/article/cern/59927