• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Teorie a fenomenologie fyziky srážek těžkých iontů

Zveřejněno: pondělí 10. březen 2014 19:29 Napsal Administrator

Teorie a fenomenologie fyziky srážek těžkých iontů

lead collisionV teorii hadron-hadronových, hadron-jaderných a jádro-jaderných srážek se zabýváme výpočty pravděpodobností produkce nově vzniklých částic a jejich vlastností. Dále se zabýváme studiem průchodu částic jaderným médiem a efektů, které se při něm uplatňují.

V jádro-jaderných srážkách se snažíme vytvořit stav hmoty při tzv. Velkém třesku, kde je předpovídán vznik tzv. kvark-gluonového plasmatu. V této oblasti se studuje chování jaderné hmoty při a bezprostředně po srážce dvou jader, kde se uplatňuje velká škála efektů a jevů, které je potřeba teoreticky správně popsat.

Více informací najdete na webu v sekci Teorie a fenomenologie na webu EJČF.cz

 

Členové skupiny

Pracovníci

doc. Mgr. Boris Tomášik, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost: 220, Břehová 7, Praha, telefon: 420224358266
Oblasti zájmu:
* Fenomenologie ultrarelativistických jaderných srážek
* Femtoskopie
* Produkce hadronů v ultrarelativistických jaderných srážkách

Ing. Dagmar Bendová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oblasti zájmu:

Ing. Jan Čepila, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost: 13, Břehová 7, Praha, telefon: 420224358356
Oblasti zájmu:
* Color Glass Condensate a partonová saturace v jaderných srážkách
* Koherenční jevy při produkci částic v jaderných srážkách
* Zobecněné partonové distribuční funkce GPD a TMD
* Dopředná fyzika a konstrukce dopředného kalorimetru(FoCal)

Ing. Jakub Cimerman
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oblasti zájmu:

Ing. Michal Křelina, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oblasti zájmu:
* High-pT produkce částic v pp, pA a AA srážkách
* Jaderné efekty v pA a AA kolizích
* Průchod partonů jaderným médiem

RNDr. Ján Nemčík, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost: 220, Břehová 7, Praha, telefon: 420224358266
Oblasti zájmu:
* hadronization in nuclear medium
* propagation of partons in nuclear matter
* coherence effects - nuclear shadowing in DIS, Cronin effect in hadron-nucleus interactions, nuclear broadening in inclusive hadron production in DIS off nuclei
* nuclear suppression in heavy-ion collisions at large Feynman x, leading twist gluon shadowing contribution to nuclear suppression
* production of heavy flavored hadrons in pp, pA interactions and heavy-ion collisions, production of heavy quarks and mesons in heavy-ion collisions, electroproduction of vector mesons off nuclear targets

Ing. Radka Sochorová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oblasti zájmu:

Externí spolupracovníci

Mgr. Petr Závada, CSc.,DSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost: FZU AVČR
Oblasti zájmu:
* spinová struktura protonu
* výpočty procesů v rámci kovariantního přístupu
* GPD a TMD partonové distribuční funkce

Studenti

Ing. Marek Matas
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Prof. Guillermo Contreras
Aktuální výzkumné téma: Phenomenological studies of QCD at high energies

Bc. Josef Uchytil
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: doc. Boris Tomášik
Aktuální výzkumné téma: Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů