Název anglicky / Title English: Photon interference from Gaussian states
Jméno vedoucího / Supervisor name: Craig Hamilton
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI, 13b
Název anglicky / Title English: Magnetic transport in quantum layers
Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav jaderné fyziky AV ƒČR, ؐež u Prahy
Název anglicky / Title English: Magnetic transport along highly singular line
Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav jaderné fyziky AV ƒČR, Řež u Prahy
Název anglicky / Title English: Vortex curves in the model of three-dimensional crystal
Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. RNDr. Pavel Exner
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav jaderné fyziky AV ƒČR, ؐež u Prahy
Název anglicky / Title English: Symmetries of superintegrable systems
Jméno vedoucího / Supervisor name: doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: katedra fyziky FJFI
Název anglicky / Title English: Kvantová konformní gravitace a její implikace v kosmologii
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Název anglicky / Title English: Aplikace metod kvantové teorie ve finančních systémech
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Název anglicky / Title English: Methods of Mathemacial Modeling in Financial Markets
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Petr Jizba, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Katedra fyziky, FJFI ČVUT
Název anglicky / Title English: Analogue Models of Gravity
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Petr Jizba, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Katedra fyziky, FJFI ČVUT