Kvantové algoritmy pro použití v částicové fyzice

Název anglicky / Title English: Quantum algorithms in particle physics
Osnova / Outline:

Kvantové počítače jsou stále v plenkách, nicméně už začínají být dost výkonné, abychom na nich mohli ověřovat různé koncepty, kde by v budoucnu mohly kvantové počítače najít uplatnění. R.P. Feynman řekl, že kvantový systém je nejlépe simulovat jiným kvantovým systémem. Proto je přirozené se podívat, jestli by nám kvantové počítače nepomohly i v částicové fyzice.

Bakalářská práce, výzkumný úkol: Cílem této práce je rešerše současných kvantových algoritmů v částicové fyzice a popis jejich principiálních výhod a nevýhod. Součástí bude také malá demonstrace kvantového algoritmu simulující nějaký proces v částicové fyzice.

Literatura / reference:
  • M.A. Nielsen, I.L. Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, (Cambridge University Press, Cambridge, 2000)
  • I. M. Georgescu, S. Ashhab, and Franco Nori, "Quantum simulation", Rev. Mod. Phys. 86, 153 (2014)
  • Ian C. Cloët et al, "Opportunities for Nuclear Physics & Quantum Information Science", arXiv:1903.05453 (2019)
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Michal Křelina, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Email vedoucího / Supervisor email: michal.krelina@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 9.3.2020
Jazyk / Language:
  • Česky / Czech
  • Anglicky / English
Výzkumná skupina: Teorie a fenomenologie