Kvantové optické sítě

Název anglicky / Title English: Quantum optical networks
Osnova / Outline:

Kvantové optické sítě mají řadu aplikací při generaci, manipulaci a detekci velice slabých optických signálů. Druhou rozsáhlou oblastí aplikací optických sítí je simulace dynamiky jiných fyzikálních systémů. Optickými sítěmi se dají simulovat náhodná chození. Cílem práce je zmapovat některé souvislosti mezi charakteristikami klasických a kvantových chození s důrazem na určení Polyových čísel, která charakterizují náhodná chození.

i) Základní pojmy kvantové teorie, matice hustoty, operace na maticích hustoty

ii) Dělič paprsku, fázový element, nelineární elementy

iii) Sítě – výstavba pomocí jednoduchých elementů

iv) Excitace v optické síti – kvantové chození

v) Polyova čísla a jejich výpočet pro optické sítě

Literatura / reference:
  1. M. A. Nielsen and I. L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, (Cambridge UP, Cambridge, 2000);
  2. P. Torma, I. Jex: J. Opt. B 1 (1999) 8; 
  3. K. Mattle, M. Michler, H. Weinfurter, A. Zeilinger, M. Zukowski: Appl. Phys. B 60 (1995) S111;
  4. J. W. Noh, A. Fourgeres and L. Mandel: Phys. Rev. A 45 (1992) 424; 46 (1992) 2840.
Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Email vedoucího / Supervisor email: igor.jex@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 10.7.2014
Jazyk / Language:
  • Česky / Czech
  • Anglicky / English
Výzkumná skupina: Kvantová informace a komunikace