Kvantová purifikace jako komplexní nelineární zobrazení

Název anglicky / Title English: Quantum purification as complex non-linear projection
Osnova / Outline:

Purifikační protokoly jsou užívány v kvantové informaci pro zvýšení kvantového charakteru stavů fyzikálních systémů. Při jisté studované třídě protokolů se dají nalézt třídy zobrazení, které vykazují chaotické chování. Studiu vlastností těchto zobrazení se práce věnuje.

i) Základní pojmy kvantové mechaniky, stavy, pozorovatelné

ii) Provázání

iii) Operace v kvantové teorii informace, purifikace

iv) Komplexní zobrazení, cykly, dimenze fraktálních objektů

v) Použití komplexních zobrazení pro účely purifikace

Literatura / reference:
  1. M. A. Nielsen and I. L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, (Cambridge UP, Cambridge, 2000);
  2. C. H. Bennett, G. Brassard, S. Popescu , B. Schumacher, J. Smolin, W. K. Wootters: Phys. Rev. Lett. 70, 722 (1996);
  3. H. Bechmann-Pasquinucci, B. Hunter, N. Gisin: Phys. Lett. A 242, 198 (1998);
  4. G. Alber, A. Delgado, N. Gisin, I. Jex: J. Phys. A 34, 8821 (2001); 
  5. J. Milnor: Dynamics in one complex variable, arXiv: math.DS/9201272
Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Email vedoucího / Supervisor email: igor.jex@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 10.7.2014
Jazyk / Language:
  • Česky / Czech
  • Anglicky / English
Výzkumná skupina: Kvantová informace a komunikace