Kvantová kryptografie

Název anglicky / Title English: Quantum cryptography
Osnova / Outline:

Kvantové vlastnosti materiálních objektů umožňují navrhovat a v současnosti i realizovat řadu protokolů pomocí kterých dva nebo více účastníků mohou vzájemně komunikovat s naprostou bezpečností. Práce se věnuje základním aspektům kvantové komunikace, bezpečnosti a základním druhům útoků na bezpečnost komunikace. i) Základní pojmy kvantové mechaniky, stavy, pozorovatelné ii) Qubity jako nositele kvantové informace iii) Základní komunikační protokoly iv) Sdílení kvantového tajemství v) Elementární útoky na bezpečnost

Literatura / reference:

M. A. Nielsen and I. L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, (Cambridge UP, Cambridge, 2000).

Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Email vedoucího / Supervisor email: igor.jex@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 10.7.2014
Jazyk / Language:
  • Česky / Czech
  • Anglicky / English
Výzkumná skupina: Kvantová informace a komunikace