Iterované kvantové zobrazení

Název anglicky / Title English: Iterated quantum projection
Osnova / Outline:

Kvantová dynamika se dá simulovat pomocí opakované aplikace vhodně zvolených operátorů. Ukazuje se, že tento přístup umožňuje analytický popis široké třídy kvantových dynamik. K zajímavým příkladům z této třídy patří porušené kvantové procházky, perkolace a dynamika kvantových plynů.

i) Základní pojmy kvantové mechaniky, stavy, pozorovatelné

ii) Otevřená kvantová dynamika

iii) Iterovaná kvantová zobrazení

iv) Perkolace

v) Simulace vícečásticových interakcí

Literatura / reference:
  1. M. A. Nielsen and I. L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, (Cambridge UP, Cambridge, 2000).;

  2. B. Kolár, T. Kiss, J. Novotný, I. Jex: Phys. Rev. Lett. 108, 230505 (2012);

  3. J. Novotný, G. Alber , I. Jex: New J. Phys. 13, 053052 (2012)

Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Email vedoucího / Supervisor email: igor.jex@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 10.7.2014
Jazyk / Language:
  • Česky / Czech
  • Anglicky / English
Výzkumná skupina: Kvantová informace a komunikace