Aktualizováno: středa 25. březen 2020 Zveřejněno: čtvrtek 29. listopad 2018 Napsal Jaroslav Krbec

Joint PhD in fusion

Mezinárodní doktordský studijní program připravovaný ve spolupráci s Ghent University.

Joint PhD in fusion

Mezinárodní doktordský studijní program připravovaný ve spolupráci s Ghent University.

Aktuality

3/2020

Rektorát ČVUT předal Národnímu akreditačnímu úřadu ke schválení akreditační spisy nového doktorského programu Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze. Protože jde o program společný s belgickou Univerzitou v Gentu, je nedílnou součástí akreditačních spisů i detailní dohoda mezi oběma univerzitami, která vstoupila v platnost podpisem Prof. dr. Rik Van de Walle, rektora Univerzity v Gent, dne 19. února 2020. Podpis našeho rektora
doc. Vojtěcha Petráčka má datum 3. února 2020.

2/2019 

Francouzská univerzita  Aix-Marseille podala žádost o projekt Erasmus na joint Master degree FUSION EP (společný magisterský program se zaměřením termojadernou fúzi a inženýrskou fyziku), ČVUT, potažmo naše zaměření FTTF je jedním z osmi partnerů navrhovaného projektu. Projekt fungoval již v minulosti v kordinaci univerzity v belgickém Gentu, ovšem bez přímé české účasti (kromě zimní školy EMTRAIC pořádané každoročně pro studenty tohoto programu na tokamaku COMPASS). Projektu se účastní další univerzity z Francie, Španělska, Německa a Belgie.

Spolu s připravovaným Joint PhD by udělení projektu znamenalo kompletní propojení našeho studijního programu s programy univerzit v západní Evropě.