Studenti FTTF - Bc

Seznam obsahuje 3 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Vojtěch Fišer
Vojtěch Fišer
...
Aktuální téma: Problematika řízení technologických procesů na tokamaku GOLEM v reálném čase
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
Adam Jedlička
Adam Jedlička
...
Aktuální téma: Název práce je Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro ozařování vzorků
Ing. Bc. Jan Prokůpek
Adéla Kubincová
Adéla Kubincová
...
Ing. Ondřej Kudláček, Ph.D.