Studenti EJČF - Bc

Seznam obsahuje 15 členů

Kritéria hledání

Jméno, kontakt
Práce
Školitel
Emanuel Bezányi
Emanuel Bezányi
...
Aktuální téma: Studium produkce kvarkónií
doc. Jaroslav Bielčík
Gitika Bhalla
Gitika Bhalla
...
Aktuální téma: Signal extraction in rho 0 photonuclear extraction with ALICE at the LHC
prof. Guillermo Contreras
Michaela Ďatková
Michaela Ďatková
...
Aktuální téma: Tracking a spektrometrie kosmické radiace pomocí pixelových detektorů na družicích
doc. Carlos Granja
Radim Dvořák
Radim Dvořák
...
Aktuální téma: Energetická závislost hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky
Dr. Jan Čepila
David Gregocki
David Gregocki
...
Aktuální téma: Charakterizace plazmových vln generovaných intenzívními laserovými impulzy
Ing. Dominika Mašlárová
Sára Haidlová
Sára Haidlová
...
Aktuální téma: Azimutální asymetrie v koherentní J/Psi fotoprodukci na experimentu ALICE
prof. Jesus Guillermo Contreras
Helena Hesounová
Helena Hesounová
...
Aktuální téma: Měření multiplicity v pp srážkách v rámci experimentu ALICE během LHC Run 3
prof. Jesus Guillermo Contreras
Antonín Kravka
Antonín Kravka
...
Aktuální téma: Miony ve sprškách kosmického záření
Dr. Petr Trávníček
Tomáš Poledníček
Tomáš Poledníček
...
Aktuální téma: Aplikace relativistické dynamiky tekutin pro popis srážek těžkých iontů
prof. Boris Tomášik
Patrik Puškáš
Patrik Puškáš
...
Aktuální téma: Měření délky elektronového svazku urychleného laserem generovanými plazmovými vlnami
Ing. Dominika Mašlárová
Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
Aktuální téma: Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek
Dr. Ladislav Svoboda
Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Aktuální téma: Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů
Dr. Jaromír Mrázek
Michal Svoboda
Michal Svoboda
...
Karolína Syrokvaš
Karolína Syrokvaš
...
Aktuální téma: Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory
Dr. Jakub Vícha
Vojtěch Zabloudil
Vojtěch Zabloudil
...
Aktuální téma: Konstrukce a zprovoznění detektoru FDD
prof. Jesus Guillermo Contreras