Vícenásobné partonové interakce v protonových srážkách

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI ČVUT
  • Kontakt / Contact: miroslav.myska@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Multiple parotn interactions in proton collisions
Osnova / Outline: 

Student by se měl v rámci této práce seznámit se základy Standardního modelu mikrosvěta a experimentem ATLAS na urychlovači LHC. Tato práce se zaměří na studium současných modelů násobných parotnových interakcí jak jsou implementovány v programech Pythia8 a Herwig++. Cílem praktické části této práce bude analýza nagenerovaných dat vzhledem k různému nastavení generátorů a jejich porovnání. Student se tak seznámí jak se základními fyzikálními veličinamy urychlovačové fyziky i s prací s některými analyzačními nástroji.

Literatura / reference: 

C. Burges and G. Moore, The Standard Model: A Primer;;;     F. Halzen and A.D.Martin, Quarks and Leptons;;;     + texty o Monte Carlo generátorech + proceedings of summer schools