(2022) Teoretický výzkum interakce ultra-intenzivních laserových pulsů s plazmatem

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D

Theoretical study of high intensity laser plasma interactions 0000

Theoretical study of high intensity laser plasma interactions 0001