Studium spinu Pomeronu

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Michal Křelina, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: michal.krelina@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Study of Pomeron spin
Osnova / Outline: 

Pomeron je tzv. kvazičástice (reprezentuje dvojici gluonů), která úspěšně popisuje fyziku vysokých energií. Pomocí Pomeronu popisujeme například totální nebo elastický účinný průřez v proton-protonových srážkách. Nicméně, spin Pomeronu je stále velkou neznámou a lze jej studovat například ve srážkách polarizovaných svazcích na urychlovači RHIC.

Bakalářská práce: Tato teoretická práce bude obsahovat shrnutí současných poznatků o měření spinových interakcí a výpočet pro situaci, kdy dojde k interakci s překlopením spinu jednoho z protonů.

Výzkumný úkol, diplomová práce: Student se zaměří na studium spinové interakce Pomeronu v proton-proton polarizovaných srážkách v případech, kdy si oba protony převrátí spin.

Literatura / reference: 
  • N. H. Buttimore, B. Z. Kopeliovich, E. Leader, J. Soffer, and T. L. Trueman, "Spin dependence of high energy proton scattering", Phys. Rev. D 59, 114010 (1999)
  • M. Krelina, B. Kopeliovich, "Probing the Pomeron spin-flip with Coulomb-nuclear interference", arXiv:1910.04799 (2019)
  • T. L. Trueman, "Spin asymmetries for elastic proton scattering and the spin-dependent couplings of the Pomeron", Phys. Rev. D 77, 054005 (2008)