Studium produkce jetů a jejich modifikace v QGP

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr., Jana Bielčíková, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: ÚJF AV ČR v.v.i.
  • Kontakt / Contact: jana.bielcikova@ujf.cas.cz
Název anglicky / Title English: Study of jet production and its modification in QGP
 
Osnova / Outline: 

Experimenty na urychlovačích LHC v CERN a RHIC v USA se zabývají studiem vlastností horké a husté jaderné hmoty, která vzniká ve srážkách těžkých jader. Tento stav hmoty, tzv. kvarkové-gluonové plasma (QGP), existoval v našem vesmíru jen pár mikrosekund po velkém třesku. Jety (úzce kolimované spršky částic) představují výborný nástroj, jak studovat vlastnosti této hmoty. Základním způsobem studia vlivu horké a husté hmoty na produkci jetů je měření potlačení výtěžku hadronů s vysokou příčnou hybností a dvoučásticové úhlové korelace. V posledních letech lze díky velkému množství experimentálních dat a novým metodám analýzy provádět také plnou rekonstrukci jetů pomocí jet-vyhledávajících algoritmů. Náplní bakalářské práce bude seznámení se nejnovějšími výsledky produkce jetů na urychlovačích LHC a RHIC, seznámení se s jet-vyhledávajícími algoritmy a jejich aplikace na měřená data z experimentu STAR (RHIC) nebo ALICE (CERN).

Pozn: výhodou je znalost nebo kladný vztah k programování v C/C++

Literatura / reference: 

Yagi, Hatsuda, Miake: Quark-Gluon Plasma, Cambridge, 2005 Cassiari, Salam, Soyez: FastJet manual STAR: Nucl. Instr. and Meth. A, vol 499, iss. 2-3, 2003 STAR: Nuclear Physics A, vol 757, iss. 1-2, pp. 102 - 183, 2005