Studium procesů generace kvarkonií v proton-protonových srážkách pomocí Monte Carlo generátorů

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
  • Pracoviště / Workplace: ÚJF AVČR
  • Kontakt / Contact: sumbera@ujf.cas.cz

Cílem bakalářské práce je seznámení se s mechanismy produkce kvarkonií - vázanych stavů těžkých kvarků c nebo b kvarků s jejich anti-kvarky (mezonů J/ψ a ϒ) v proton-proton srážkách při energiích urychlovačů RHIC a LHC. Student se bude v rámci tohoto tématu zabývat Monte Carlo simulací a následnou analýzou koncových stavů obsahujících kvarkonia pomocí modelů Pythia a Herwig.  Získané výsledky budou v budoucnu použity při popisu experimentálních měření na urychlovačích RHIC (experiment STAR) a LHC (experimenty ALICE, CMS, LHCb).

Literatura:

[1] Bo Anderson: The Lund Model

[2] T. Sjöstrand: Pythia 6.4 Physics and Manual, JHEP 0605 (2006) 026, hep-ph/0603175

[3] T. Sjöstrand et al.: An introduction to Pythia 8.2, Comput.Phys.Commun. 191 (2015) 159,
arXiv:1410.3012

[4] M. Bahr et al.: Herwig++ Physics and Manual, Eur.Phys.J. C58, 639 (2008), arXiv:0803.0883.

[5] R. Brun et al.: ROOT: An object oriented data analysis Framework.