Studium jevů barevné průhlednosti při koherentní a nekoherentní elektroprodukci vektorových mesonů na jádře

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Ján Nemčík, CSc.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: nemcik@saske.sk
Název anglicky / Title English: Study of color transparency effects in coherent and incoherent electroproduction of vector mesons off nuclei
 
Osnova / Outline: 

1)Seznámení se s metodou barevného dipólu

2)Pochopení mechanizmu a odpovidajiciho teoretickeho popisu produkce vektorovych
mezonu v procesech \gamma^*-p --> V p a \gamma^*-A --> V A^* resp. \gamma^*-A --> V A, kde V = vektorovy mezon.

3)Provedení základních výpočtů pro celkovy a diferencialni ucinne prurezy.

Literatura / reference: 

Literatura bude upresnena v prubehu reseni bakalarske prace.