Spontánní parametrická sestupná konverze

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. M. Dvořák, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: miroslav.dvorak@fjfi.cvut.cz

Vedoucí práce: Ing. M. Dvořák, Ph.D.

Konzultant(i): doc. Dr. Ing. I. Richter

Abstrakt

Spontánní parametrická sestupná konverze (SPDC) je nelineární proces důležitý v oblasti kvantové optiky. Je využitelný pro generaci jednotlivých fotonů nebo pro generování párů entanglovaných fotonů. Cílem práce je seznámení se s tímto procesem a jeho případná laboratorní realizace.