Simulace hardware track triggeru (HTT) pro ATLAS Phase-II upgrade

  • Vedoucí práce / Supervisor: Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav, AV ČR
  • Kontakt / Contact: oldrich.kepka@cern.ch
Název anglicky / Title English: Simulation of hardware track trigger (HTT) for ATLAS Phase-II upgrade
 
Osnova / Outline: 

Frekvence srážek na urychlovači LHC vysoce převyšuje současné možnosti ukládání dat. Trigger je zařízení detektoru, které umožňuje do několika sekund po srážce vyhodnotit zaznamenanou událost a rozhodnout, zda je zajímavá pro další zpracování. Po upgradu LHC na vysokou luminozitu (po roce 2025), ATLAS detektor bude vybaven speciálním hardwarovým track triggerem, který dokáže zrekonstruovat dráhy nabitých částic do několika mikrosekund (nízkoúrovňový trigger). Jeho algoritmus je potřeba předem otestovat a nasimulovat. Náplní práce studenta bude pomoci s implementací nového algoritmu, provést příslušné simulace a vyhodnotit rozlišení rekonstrukce drah s novým algoritmem.

K práci bude student/ka používat linux, software pro zpracování dat ROOT, ATLAS software ATHENA a programovat zejména v c++, ale částečně i v bash/pythonu. Znalosti nejsou požadovné, ale předpokladá se, že si je student pod příslušným vedením rychle osvojí. Student/ka bude výsledky své práce prezentovat na mítinku pracovní skupiny v CERN.

Literatura / reference: 

A High-performance Track Fitter for Use in Ultra-fast Electronics, https://arxiv.org/abs/1809.01467