Produkce těžkých kvarkonií na experimentu STAR

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Petr Chaloupka, PhD.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: petr.chaloupka@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Heavy quarkonia production at the STAR experiment
Osnova / Outline: 

Cílem bakalářské práce bude seznámit se s fyzikou srážek ultrarelativistických těžkých jader na urychlovači RHIC . Student se bude v rámci tohoto oboru detailněji zabývat tématem produkce těžkých kvarkonií - vázanych stavů kvarků s jejich anti-kvarky (J/ψ a ϒ). Jedním z nejslibnějších signálů potvrzujících existenci kvark-gluonového plasmatu (nové fáze jaderné hmoty) je předpovězená změna vlastností právě těchto částic. Důležitost měření s těžkými kvarky pro fyzikální program experimentu STAR jasně ukazují právě probíhajících upgrady detektoru, které mají přímou souvislost s fyzikou těžkých kvarků. Jedním z nově instalovaných detektorů je takzvaný "Muon Telescope Detector (MTD)" - detektor mionů. S jeho pomocí bude možné s nebývalou přesností rekonstruovat kvarkonia pomocí rozpadu na dva miony. Student by se měl blíže seznámit s principem funkce toho subdetektoru, popřípadě se i účastnit analýzy dat nebo simulací. Tímto způsobem se student připraví na možnou další práci s tematikou týkající se těžkých kvarků s využitím detektoru MTD.

Literatura / reference: 
  1. J. Adams et al.; Nucl. Phys. A757, 102 (2005), nucl-ex/0501009.

  2. T. Matsui and H. Satz; Physics Letters B 178, 416 (1986).

  3. L.Ruan etal.:J.Phys.G G36, 095001 (2009), 0904.3774.