Otevřená data z Observatoře Pierra Augera

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  • Kontakt / Contact: chudoba@fzu.cz
  • Konzultant / Consultant: Mgr. Michal Brož, Ph.D.

Abstrakt / Abstract:

Observatoř Pierra Augera je největším detektorem na světě pro měření kosmického záření s velmi vysokou energií. Detektory rozprostřené na ploše 3000 km2 zaznamenávají spršky elementárních částic vzniklých interakcí kosmického záření v atmosféře již od roku 2004. Data jsou postupně zveřejňována s cílem využít je pro vědeckou analýzu, výuku a popularizaci. Na podzim roku 2022 je plánováno další uvolnění dat. Úkolem je prozkoumat možné způsoby zpracování těchto dat, připravit vhodné prostředí a nástroje pro analýzu a porovnat tyto možnosti se stávajícím řešením založeným na Jupyter notebook a platformě Kaggle. Práce dále bude zkoumat možnosti ukládání těchto dat do vznikající Národní repozitářové platformy v rámci projektů European Open Science Grid (EOSC-CZ). 

Literatura / Literature:

[1] The Pierre Auger Collaboration, "The Pierre Auger Observatory and its Upgrade", Science Reviews - from the end of the world (Argentina) Vol. 1, No. 4, September 2020, pp. 8-33, http://scirevfew.net/index.php/sciencereviews/article/view/31/18.

[2] Pierre Auger Observatory 2021 Open Data, https://doi.org/10.5281/zenodo.5588460.