Otevřená data z LHC experimentu ATLAS

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  • Kontakt / Contact: chudoba@fzu.cz
  • Konzultant / Consultant: Mgr. Michal Broz, Ph.D.
  • Title English: LHC experiment ATLAS Open Data

Abstrakt / Abstract:

Na největším současném urychlovači LHC nabírají data 4 velké komplexní detektory. Každý z těchto experimentů produkuje velké množství dat (desítky PB ročně) v různých formátech. Části těchto dat v redukovaném formátu jsou k dispozici všem zájemcům přes portál otevřených dat. Experiment ATLAS publikoval poslední data v roce 2020 ze srážek nabraných při Run2. Současně byly připraveny některé nástroje pro práci s daty a příklady analýz, a to v prostředí virtuálních strojů nebo přes webové rozhraní. Tyto nástroje je nutné rozšířit na modernější a pro uživatele snadnější použití v kontejnerech. Cílem práce je připravit část dat do vhodného formátu pro Open Data z další etapy nabírání dat, která započala v červenci 2022 (Run3). To zahrnuje testování vhodného formátu dat a zopakování vybrané analýzy na tomto formátu.

Literatura / Literature:

[1] The ATLAS collaboration: Review of the 13 TeV ATLAS Open Data release, https://cds.cern.ch/record/2707171/files/ANA-OTRC-2019-01-PUB-updated.pdf.

[2] ATLAS Open Data – a genuinely collaborative approach for the creation of educational resources, https://cds.cern.ch/record/2783039/files/ATL-OREACH-PROC-2021-001.pdf a odkazy v těchto pracích.