Nevybrali jste si?

UPOZORNĚNÍ!

  • Od 2023 funguje nová verze KOS i pro zadávaní semestrálních prací a zatím není automaticky provázáno s tématy uvedenými zde. --> Pokud zde nenaleznete vhodné téma, můžete zkusit ještě KOS:
  • Státní zkoušky -> Vypsaná rámcová témata (pokud se nenabídnou žádná témata --> zaškrtnout Zobrazit rámcová témata celé fakulty a filtrovat s obor/specializace BFIFPTF)

 

Další práce v jednání …

Studenti si samozřejmě mohou dohodnout konkrétní práci i sami na pracovišti, které si vyhlédnou a mohou se pokusit samostatně zkontaktovat někoho, kdo se věnuje oblasti, která je zajímá. Je rozhodně nemalá šance úspěchu takto cíleně projevovaného zájmu. Mohou zkusit tato pracoviště:

• Oddělení Tokamak Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 Oddělení Impulsní systémy Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 Oddělení Termické plazma Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 Oddělení Materiálového inženýrství Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. ----> Nabídka prací
 Oddělení Laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. (PALS)
 Oddělení TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 Tokamak GOLEM na KF FJFI ČVUT
 Na ELI, specielně návrhy témat na adrese
 Ústav fyziky materiálů AV ČR
 Centrum výzkumu Řež
 Silnoproudé výboje na FEL ČVUT (Z pinč)

Kontaktní osoba pro:

• Analýza dat / Rychlé částice v tokamakovém plazmatu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (webpage)
• Nestability (např. pilová nestabilita a její vliv na další procesy), vyzářený výkon plazmatu, tomografické rekonstrukce elektromagnetického záření plazmatu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (webpage)
• Spektroskopická diagnostika / parametry iontů v tokamakovém plazmatu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (webpage)
• Diagnostika plazmatu pomocí lithiového svazku / měření elektronové hustoty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (webpage)
• Fúzní energetika / Vývoj Hallových detektorů: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (webpage)
• Škálování tepelných toků na divertor COMPASSu / Rychlé měření během ELM nestabilit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(webpage)
• Počítačové modelování plazmatu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (webpage)
• Modelování magnetických polí v tokamaku / Magnetická diagnostika - konstrukce senzorů a zpracování dat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (webpage)
• Sondová diagnostika (fitování voltampérových charakteristik Langmuirových sond, zpracování dat ze sondových polí, srovnání s Ball-pen sondami): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (webpage)